Tarot Legging de Brug

3 tarot kaart legging ‘De Brug’.

Kaart 1 Realiteit, je uitgangssituatie

Kaart 2 BRUG => dwars neer leggen, om je ideaal te bereiken

Kaart 3 Ideaal

Benoem eerst je ideaal. Trek dan pas kaart 1.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *