Tarot Legging de Brug

3 tarot kaart legging ‘De Brug’. Kaart 1 Realiteit, je uitgangssituatie Kaart 2 BRUG => dwars neer leggen, om je ideaal te bereiken Kaart...