Het Vijfde Element

Geest, Spirit, Ether, Kwintessens (Latijn voor ‘vijfde element’) of Akasha is een soort superelement: de bindende kracht tussen de andere elementen, of halfgodin of als je het wetenschappelijk wilt bekijken, een soort zwart gat dat energie/materie uitstraalt en absorbeert. Geest is het vijfde element, het bindende deel dat door alle materie loopt, en het is ook het collectieve onbewuste van levensvormen. Het woord Akasha zelf is Perzisch/Oost-Indisch en betekent ‘innerlijke ruimte’. Er is iets dat de “Akasha-kronieken” wordt genoemd. Dit is in wezen een etherisch veld van collectieve kennis waartoe toegang kan worden verkregen door degenen die trainen of het natuurlijke vermogen hebben om dit te doen.

De Elementen komen voort uit Geest, de onveranderlijke bron van alle energie. Dit is het rijk van mogelijkheden: van belofte, van nog niet bewandelde paden, van ongevormde sterrenstelsels, van de ruimte.

Geest is ook aanwezig in ons lichaam. Sommigen zeggen dat de vonk van het leven, die onkenbare kracht die de ‘ziel’ wordt genoemd, een stukje Akasha-energie is die in het fysieke lichaam is gehuisvest.

Geest wordt soms verondersteld symbolisch aanwezig te zijn op de aarde. Vaker wordt het gezien als de Moeder (Creatrix) van de elementen. Het wordt weinig gebruikt in natuurlijke magie, maar iets van zijn aard moet begrepen worden.

In de eerste plaats is Geest ons zijn. Zijn energie, die zich overal in het universum uitstrekt, heeft nog geen vorm en substantie bereikt. Het is de primaire energiebron die de elementen creëert en voedt. Hierdoor bevat het volledige, uitgebalanceerde energie: aarde en lucht en vuur en water.
Element geest informatie – Crystal Cave
Eigenschappen van het element geest

De fundamentele symbolische waarden van het Geest element in magie omvatten transmutatie, alchemistische processen, goddelijke tussenkomst, de eeuwige aard en energie in beweging.

Energie

Geest heeft niet echt een fysieke aanwezigheid, dus het is moeilijk om specifieke overeenkomsten vast te stellen, laat staan om een globaal beeld te omarmen van het belang ervan in ons spirituele leven.

Misschien is dat de reden waarom een spiraal een van de symbolen is die voor Geest wordt gebruikt – je kunt je gemakkelijk voorstellen dat de buitenste cirkels voor altijd doorgaan.

Waar de traditionele vier elementen een vaste plek hebben op het Levenswiel, is Spirit de verrassingsfactor. Het zorgt voor dynamiek, een vonk en een ander bewustzijnsniveau.

Creatie

We hebben constant nieuwe ervaringen nodig om te groeien, en het is de energie van Vuur die deze activiteit regelt. Het combineren van ideeën op nieuwe manieren, baanbrekende doorbraken en het verkennen van het onbekende zijn allemaal activiteiten die geschikt zijn voor Vuur. De opwinding van inspiratie zou moeten leiden tot scheppingsdaden. Er is geen angst om te falen, alleen de wens om vooruit te gaan en leven en energie in ideeën te blazen.

Brug

Lichtwerkers beweren dat Geest fungeert als een brug tussen aarde/lichaam en hemel/geest. In ons eigen lichaam is het de leiding tussen onze ziel en ons lichaam. Er zijn zelfs theorieën dat God dit element gebruikte als de essentie die alles op alle niveaus creëerde.

Bewustzijn

Afhankelijk van je filosofie hebben alle levende wezens tot op zekere hoogte Geest – dat onbeschrijfelijke ‘iets’ dat ons verbindt met een groter geheel, inclusief die wezens die net buiten het normale bewustzijn bestaan.

Het geestelement in de astrologie

westerse traditionele bronnen houden ook rekening met een vijfde element, Geest. Dit beschrijft heel eenvoudig de ziel of het spirituele wezen van een persoon. Het staat los van de andere vier elementen en wordt niet afgebeeld in de horoscoop. Daarom wordt het vaak over het hoofd gezien. Het voert ons verder dan de leer van de vier elementen en hun toepassing op het gebied van astrologie. Het verwijst naar de vrijheid van de mens en herinnert ons aan het grote mysterie van het eeuwige.

Element geest in de spiritualiteit

Het element Geest heeft niet dezelfde overeenkomsten als de fysieke elementen, aangezien Geest niet fysiek is. Verschillende systemen kunnen er planeten, gereedschappen, enzovoort aan koppelen, maar dergelijke overeenkomsten zijn veel minder gestandaardiseerd dan die van de andere vier elementen.

Geest is een brug tussen het fysieke en het spirituele. In kosmologische modellen is de geest het tijdelijke materiaal tussen de fysieke en hemelse rijken. Binnen de microkosmos is de geest de brug tussen lichaam en ziel.

Hekserij

Na door Lucht, Vuur, Water en Aarde te hebben gereisd, wat staat voor eenheid op het wiel, staat de kern van al het leven dat elk element vasthoudt in het midden – Geest. Alle aspecten van elk element bevatten Geest, binnen de mensheid is het de ziel.

Er zijn veel symbolen uit verschillende culturen die Geest vertegenwoordigen, echter is er geen standaardsymbool. Hier zijn een paar suggesties; lotusbloem (uit het oosten), roos (uit het westen), stervorm, cirkel, heilige geometrie, cirkels, achtspaaks wielen, spiralen, afbeeldingen van verschillende verlichte goden en goeroes.

Tekenen van Geest; veer opstaan (Spirit vraagt om je aandacht), een eenzaam gevoel van liefde & tevredenheid ervaren, je favoriete dier, plant, boom of kristal 3 keer achter elkaar zien. Stem af om je persoonlijke icoon te vinden om te helpen bij het verdiepen van je verbinding en bewustzijn op je innerlijke reis met Spirit.

Geest Goden en Godinnen zijn degenen die een sleutelrol speelden in de schepping.

Etherische wezens en krachten bevinden zich in een andere ruimte dan de mensheid en het is vaak moeilijk voor ons om hun doelen en motivaties te begrijpen – inclusief het Goddelijke. Het aardse vlak beperkt ons enigszins, aangezien we de behoefte aan incarnatie nog niet hebben overstegen.

Desalniettemin zijn er momenten waarop we verder kunnen reiken en iets kunnen aanraken dat groter is dan onszelf. Dat is Geest.

Een goed voorbeeld hiervan komt van de wervelende derwisjen. Ze draaien rond en maken van zichzelf het middelpunt van een heilige mandala. Het doel is draaien met energie totdat ze contact maken met de goddelijke geest en zijn wil begrijpen. In feite herinnert Geest ons eraan om ter zake te komen en gefocust te blijven op dat punt alsof het de vuurtoren van onze ziel is.

Enkele van de doelen waarvoor Geest worden aangeroepen, zijn onder meer het oproepen en bevelen van andere spirituele krachten, communiceren met geesten, achtereenvolgens werken met meer dan één elementaire kracht, geheimzinnige magie zoals alchemie en mystiek, illusie en energetische manipulatie zoals telekinese. Geest kan ook gebruikt worden voor:

– Bij het verbinden met voorouders, spirituele gidsen of de doden.
– Schaduw werk.
– Automatisch schrijven.
– Diep intuïtie werk.
– Waarzeggerij.
– Kijken naar tekens en symbolen uit het universum, voorouders of spirituele gidsen.

Dromen

Wanneer Geest deelneemt aan je droomlandschap, zul je waarschijnlijk merken dat je veel informatie hebt. Het komt zelden voor dat Geest mysteries verweeft tot een boodschap, tenzij die uitdagingen je helpen op je pad.

Waarzeggerij
Voor iedereen die enige vorm van waarzeggerij beoefent, vooral de paranormale en het mediumschap, is het element van de geest “het” element. Waar komt een andere “boodschap” vandaan dan Geest?

Het maakt niet uit hoe goed we de heilige symboliek van de Tarot, Astrologie, iChing, Runen, Kristallen, Numerologie en andere vormen van waarzeggerij kennen, uiteindelijk komen de boodschappen die door ons heen gaan rechtstreeks van Spirit.
Tarot

Tarot-beoefenaars vergelijken het Element van Geest met de Grote Arcana van een kaartspel.

De Grote Arcana bestaat uit 21 kaarten die bedoeld zijn om het pad naar diep zelfbewustzijn en uiteindelijk verlichting weer te geven. Elke kaart van de Grote Arcana toont een fundamentele esoterische les. Hoewel dat verheven klinkt, hebben al dergelijke lessen ook een alledaagse weerspiegeling in ons dagelijks leven.

De interpretatieve waarde van de kaarten komt vaak uit het Golden Dawn-systeem of de Jungiaanse psychologie. Toch moedigen metafysische leraren mensen die nieuw zijn bij de Tarot aan om op hen te mediteren en te zien welke andere betekenissen daar op persoonlijk niveau liggen. Net zoals de geest op een unieke manier tot je spreekt, doen de portretten van de Grote Arcana dat ook.

Geest en de Grote Arcana hebben beide verschillende boodschappen voor onze ziel, maar één thema komt naar voren. Leren is zelden snel of zonder tegenslagen en strijd. In feite werken de obstakels waarmee we worden geconfronteerd als brandende vuren in onze spirituele zoektocht.

Wanneer Grote Arcana-kaarten vaak voorkomen in persoonlijke lezingen, betekent dit meestal dat u geen acht slaat op de oproep of begeleiding van Spirit. Leer de les die voor je ligt en zet dan de volgende stap.

Numerologie

Vibrerend is het Element van Geest in lijn met het goddelijke Nummer 1. Het getal 1 is perfect voor Geest (het “ik ben” van het universum). Het maakt niet uit hoe je het Goddelijke ziet, dit is het beginpunt van de schepping. Als oerkracht is Geest de beweger-shaker van het universum. Zonder Geest zou er niets bestaan, en als je merkt dat je fundamenten trillen, kun je er vrij zeker van zijn dat het 1 / Spirit is die een wake-up call stuurt.

De energetische vibratie van 1 heeft een doel en moed. Het leidt, en is zeker en standvastig op zijn pad. Het nummer en de Geest bouwen pragmatisch en rechtvaardig de hoekstenen voor alle beschavingen en wezens. Beiden hebben geen plaats voor charlatans – als je werkt met de nummer 1 of Spirit, is waarachtig en echt zijn niets minder dan essentieel.

Er wordt gezegd dat niet alles in het leven zo eenvoudig is als zwart en wit. Desalniettemin zijn zwart en wit twee kleuren die vaak worden geassocieerd met Geest en meestal zijn deze kleuren samen.

Als alternatief maakt een regenboog die alle kleuren omvat, zelfs als Spirit alle dingen belichaamt, een geschikte weergave van dit element in de heilige ruimte.

Element geest in de oudheid
Het element Geest is de hemelse energie die alle ruimtes vult. De Grieken zagen het als hoger dan het aardvlak en vonden ook dat ether een rol speelde bij bekende fenomenen zoals de zwaartekracht.

In de metafysische traditie gaat het begrip geest veel verder. Het is in feite de Monade – het centrum van de heilige ruimte, de mandala van het Universum en daarbuiten.

In de patronen van de kosmos is Geest het ongrijpbare 5e element dat een cirkelvormige beweging had versus vaste Elementtalen die in lijnen bewogen. In feite volgt het Geest Element geen bepaalde regel van energie, maar het IS eerder de regel. Het is de lijm van de goden.

Alchemisten kenden het Vijfde Element bij Kwintessence. A-chemiestudenten hoopten dit hemelse element te isoleren en toe te voegen aan de geneeskunde, omdat ze het gevoel hadden dat het puur en een wondermiddel was. Uiteindelijk creëerden alchemisten deze kwintessens door 7 keer alcohol te destilleren tot een elixer.

Dit idee vervaagde in de loop van de tijd en werd vervangen door de observatie van Einstein dat ether de ruimte tussen alle objecten inneemt. Hoewel hij de fysieke eigenschap van dit element niet kon beschrijven, droeg dit idee bij aan het concept van relativiteit, golftheorie en modernere ‘donkere materie’.