ADHD-I ADD

ADHD-I, of Attention Deficit Hyperactivity Disorder – Inattentive Type (voorheen bekend als ADD), is een subtype van ADHD dat zich kenmerkt door voornamelijk aandachtstekortproblemen, zonder de hyperactiviteit die vaak geassocieerd wordt met de andere subtypes van ADHD. Mensen met ADHD-I ondervinden vooral moeilijkheden met het vasthouden van aandacht, het volgen van instructies, en het voltooien van taken, wat kan leiden tot problemen op school, op het werk, en in sociale situaties.

Kenmerken van ADHD-I:

  1. Aandachtstekort: Moeite hebben met het vasthouden van aandacht bij taken of spelactiviteiten, vaak afdwalen in gedachten.
  2. Desorganisatie: Worstelen met het organiseren van taken en activiteiten, vaak dingen kwijtraken die nodig zijn voor taken of activiteiten.
  3. Vergetelheid: Regelmatig belangrijke dagelijkse activiteiten vergeten, zoals afspraken of huiswerk.
  4. Afleidbaarheid: Gemakkelijk afgeleid worden door externe stimuli of irrelevante gedachten.
  5. Taakuitvoering: Moeite hebben met het voltooien van taken of projecten, vaak van de ene onafgemaakte activiteit naar de andere springen.
  6. Luisterproblemen: Vaak lijken niet te luisteren wanneer direct aangesproken en moeite hebben met het volgen van gedetailleerde instructies.

Diagnose en Behandeling:

De diagnose ADHD-I wordt gesteld op basis van de geschiedenis van de symptomen, die in meer dan één omgeving aanwezig moeten zijn (bijvoorbeeld zowel thuis als op school) en een significante impact moeten hebben op het dagelijks functioneren. Het proces omvat vaak een combinatie van vragenlijsten, interviews, en soms observaties door professionals.

Behandeling voor ADHD-I kan bestaan uit een combinatie van medicatie, gedragstherapie, coaching, en aanpassingen op school of werk. Stimulantia zijn een veelgebruikte medicatie, maar niet-stimulerende medicijnen kunnen ook worden voorgeschreven. Gedragstherapie kan helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden voor tijdmanagement, organisatie, en plannen. Ondersteuning op school, zoals een aangepast leerplan of extra tijd voor toetsen, kan ook nuttig zijn.

Belangrijk om te weten:

Mensen met ADHD-I hebben vaak veel potentieel en kunnen unieke vaardigheden en perspectieven bieden. Met de juiste ondersteuning en aanpassingen kunnen zij leren omgaan met hun uitdagingen en succesvol zijn in diverse aspecten van het leven. Het erkennen van de sterke punten en het ondersteunen van de behoeften van mensen met ADHD-I is cruciaal voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *