Ik stop er voor onbepaalde tijd mee

Dat ik er ook even tijdelijk mee stop. Ben niet meer gemotiveerd, elke blogje is voor mij op dit moment te veel om te maken.

Lieve groet, fijne zomer vakantie.

In de befaamde woorden van Jerney Kaagman: “Toedeledokie!”. (lol)

Toch geïnteresseerd in mijn persoon kun je mij vinden op https://www.geenzinin.nl

Voor tarot kun je naar https://www.tarothuis.nl

PS: Kleine toelichting, er gebeurt even teveel in mijn leven op dit moment, ik moet in rustig vaarwater komen om het weer te kunnen oppakken. (Zwaardsen 6)

Lees ook https://geenzinin.nl/even-weer-over-mij-the-struggle-is-real/

Over Mij

Joost Klein Levenskaart is Gerechtigheid

De tarotkaart “Gerechtigheid” valt onder de Grote Arcana kaarten en staat voor eerlijkheid, rechtvaardigheid en de zoektocht naar de waarheid. Deze kaart vertegenwoordigt een situatie waarin beslissingen genomen moeten worden met een helder begrip van wat juist en onjuist is. Het symboliseert het belang van een evenwichtige benadering en het afwegen van alle feiten voordat een oordeel wordt geveld of een besluit wordt genomen.

In de context van persoonlijke groei en zelfreflectie, moedigt de Gerechtigheid kaart aan om introspectief te zijn en de eigen overtuigingen en gedragingen te beoordelen. Het gaat hierbij niet om externe factoren, maar om een innerlijke balans en integriteit. De kaart nodigt je uit om te kijken naar hoe je acties, beslissingen en overtuigingen in lijn zijn met je persoonlijke waarden en ethiek. Het gaat om het vinden van harmonie tussen wat je voelt, denkt, zegt en doet.

Gerechtigheid herinnert ons eraan dat onze keuzes gevolgen hebben en dat we verantwoordelijk zijn voor onze acties. In persoonlijke relaties kan het duiden op de noodzaak om open en eerlijk te communiceren, en in professionele situaties kan het gaan over ethisch handelen en rechtvaardigheid betrachten.

De kaart moedigt aan tot een eerlijke zelfevaluatie en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag. Het is een oproep om met integriteit te leven, waarbij je je bewust bent van je invloed op je eigen leven en op dat van anderen.

 

Eddie:”Ook wel weer heel leuk dat deze kaart en de eigenschappen ook echt bij Joost passen. Als je naar zijn interviews kijkt, dan praat hij ook zonder oordeel, en blijft open staan voor iedereen, maar beschermt zich tegelijk van overprikkeling en trekt zich dan ook op die momenten terug. Hij laat zich niet manipuleren, wat moet dat moet, dat dan wel weer.”!

Hoe stop je negatieve beinvloeding NLP

We worden steeds meer beïnvloedt door de mensen om ons heen. Het nieuws, onze collega’s en onze sociale omgeving zijn maar enkele voorbeelden van de mensen die ons op dagelijkse basis beïnvloeden. Hoe meer je negatief beïnvloedt wordt door andere mensen hoe verder je het contact met jezelf verliest. Het resultaat kan zijn dat je futloos, zonder energie en met negatieve gevoelens van andere mensen door het leven gaat.

Tegelijkertijd kan het ook zijn dat mensen je als het ware leegzuigen. Zodra je bij negatieve mensen in de buurt komt kunnen ze je dusdanig beïnvloeden dat jij je leeg en ongemakkelijk begint te voelen. Als je jezelf hierin herkent is het belangrijk om te leren weer meer jezelf te worden. Door te leren wat van jezelf is en wat bij andere mensen thuis hoort kun je afstand nemen van de dingen die niet bij jou horen en meer focussen op de dingen die belangrijk voor jezelf zijn.

Bewust worden
Een goede manier om bewuster te worden van jezelf is elke dag een paar keer een soort check up te doen. Jezelf de vragen te stellen: Hoe voel ik me? Hoe voelt mijn lijf? Hoe voel ik me emotioneel? Als je de vragen negatief beantwoord neem je even de tijd om te ontspannen. Ga een luchtje scheppen of een korte wandeling maken of doe iets anders wat je ontspant. Daarna kun je weer ontspannen aan de rest van je dag beginnen.

Robin Stevens
https://www.robin-stevens.nl/

NLP oftewel Neuro Linguïstisch Programmeren Wat is NLP?

Extra Info!

Neuro-Linguïstisch Programmeren, of NLP, is een benadering van communicatie, persoonlijke ontwikkeling en psychotherapie. Het is ontwikkeld in de jaren zeventig door Richard Bandler en John Grinder. NLP stelt dat er een verband bestaat tussen neurologische processen (neuro-), taal (linguïstisch) en gedragspatronen die door ervaring zijn aangeleerd (programmeren) en dat deze geprogrammeerd kunnen worden om specifieke doelen in het leven te bereiken.

De kern van NLP ligt in het modeleren van de succesvolle gedragspatronen. Dit betekent het bestuderen en repliceren van de taalstructuren en gedragspatronen van succesvolle mensen, waardoor anderen hun technieken kunnen leren en toepassen voor persoonlijke groei of om specifieke uitdagingen in hun leven te overwinnen.

Een belangrijk aspect van NLP is het geloof in de kracht van taal om onze perceptie van de werkelijkheid te beïnvloeden. Door de manier waarop we dingen beschrijven of ergens over denken te veranderen, kunnen we onze houding en reacties op verschillende situaties beïnvloeden en daarmee positieve veranderingen in ons leven bewerkstelligen.

Ondanks de populariteit en de brede toepassing van NLP in coaching, therapie en het bedrijfsleven, is het belangrijk op te merken dat de methoden en theorieën van NLP wetenschappelijk omstreden zijn. Critici wijzen op het gebrek aan empirisch bewijs en stellen dat NLP meer pseudo-wetenschap is dan een op bewijs gebaseerde praktijk.

De Kleine Arcana Tarot Kaarten de Drieën

In de tarot zijn de kaarten van de Kleine Arcana verdeeld in vier reeksen: Staven, Bekers, Zwaarden en Pentakels. Elk van deze reeksen heeft een kaart met het nummer 3. Hier is een uitleg over de vier tarotkaarten met nummer 3 van de Kleine Arcana:

Drie van Staven

 • Deze kaart symboliseert het uitkijken naar nieuwe kansen en het plannen van de toekomst. Het geeft aan dat de plannen die je hebt gemaakt, vruchten beginnen af te werpen. De Drie van Staven moedigt je aan om je horizon te verbreden en vooruit te denken. Het gaat over visie, vooruitgang en het verkennen van nieuwe mogelijkheden.

Drie van Bekers

 • De Drie van Bekers staat voor viering, vriendschap en creatieve samenwerking. Deze kaart wijst op een periode van sociale gezelligheid en het vieren van je successen met anderen. Het is een teken van geluk, vreugde en het delen van blijdschap met vrienden en geliefden. De kaart benadrukt het belang van gemeenschap en ondersteuning.

Drie van Zwaarden

 • Deze kaart symboliseert hartzeer, verdriet en teleurstelling. Het toont aan dat je misschien door een moeilijke tijd gaat, waarin je geconfronteerd wordt met pijnlijke emoties of conflicten. De Drie van Zwaarden herinnert je eraan dat, hoewel pijn deel uitmaakt van het leven, het ook kansen biedt voor groei en heling.

Drie van Pentakels

 • De Drie van Pentakels vertegenwoordigt samenwerking, teamwerk en het bouwen aan iets duurzaams. Deze kaart suggereert dat je door samenwerking met anderen je doelen kunt bereiken. Het benadrukt het belang van het combineren van verschillende vaardigheden en talenten om iets van waarde te creëren. Het gaat ook over erkenning krijgen voor je vaardigheden en bijdragen.

Elk van deze kaarten belicht een ander aspect van het leven, gerelateerd aan hun respectievelijke elementen (Vuur voor Staven, Water voor Bekers, Lucht voor Zwaarden en Aarde voor Pentakels). In tarotlezingen kunnen de specifieke betekenissen van deze kaarten variëren afhankelijk van de vraag die gesteld wordt en de andere kaarten in de legging.

Karma – betekenis en herkomst van dit begrip

De term karma wordt tegenwoordig veel gebruikt. In 2019 stemden de kijkers van een grote Vlaamse televisiezender voor kinderen dit woord tot ‘Woord van het Jaar’. Als iemand een kuil graaft voor een ander en daar vervolgens zelf in valt, hoor je mensen het wel eens zeggen: ‘Karma!’ Maar wat betekent dit begrip eigenlijk en wat is de oorsprong van deze term?

Betekenis van karma
Karma is een term die afkomstig is uit het Sanskriet en letterlijk ‘daad’ of ‘werking’ betekent. Feitelijk betekent karma de optelsom van alle daden en gedachten, goed dan wel slecht, die een mens tijdens zijn leven heeft gedaan of gehad.

Herkomst/oorsprong van karma
De term karma heeft een religieuze oorsprong en is afkomstig uit het boeddhisme en het hindoeïsme. Een belangrijk thema in deze religies is reïncarnatie, een cyclus van leven en sterven waarbij een mens opnieuw geboren wordt. In welke toestand die persoon terugkomt op aarde, als mens of dier, wordt bepaald door het karma van hem of haar.

Heeft iemand goed geleefd en veel goede daden en gedachten gehad, dan wordt deze persoon herboren als een beter mens of als iemand met een hogere positie of status. Mensen die echter een slecht leven hebben geleid, keren bij reïncarnatie terug als een lager persoon, een verworpene of zelfs als dier. Mensen die eerder slecht geleefd hebben, krijgen volgens karma in een later leven ook vaak met ongelukken en tegenslagen te maken.

‘Karma’ houdt dus in dat je terugkrijgt (of niet) wat je hebt geïnvesteerd. Net als in vrijwel alle religies blijft een slecht of ‘zondig’ leven niet onbestraft, terwijl goede en deugdzame personen na hun dood een beloning wacht. Er zijn in onze taal tal van gezegden en spreekwoorden die hetzelfde idee weergeven, zoals: boontje komt om zijn loontje; wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in; iets komt als een boemerang terug; wie wind zaait, zal storm oogsten.

Het boeddhisme over karma: ‘Ik ben eigenaar van mijn daden’

Een vers uit de werken van Siddhartha Gautama (de echte naam van Boeddha) geeft mooi weer hoe vanuit het boeddhisme naar karma wordt gekeken:

“Ik ben de eigenaar van mijn daden, De erfgenaam van mijn daden,
Geboren door mijn daden,
Gerelateerd aan mijn daden.
En leef ondersteund door mijn daden.
Van elke daad die ik verricht,
Goed of slecht,
Daar ben ik erfgenaam van.
Zo zou een monnik steeds weer moeten reflecteren.”

Introductie van karma in het Westen
Het begrip karma werd in de negentiende eeuw door de theosofie (een esoterische wijsbegeerte die allerlei religieuze gedachten met elkaar combineert) in het Westen geïntroduceerd. De vroegste vermelding in de Nederlandse taal, aldus Etymologiebank.nl, komt uit 1893.

Na de Tweede Wereldoorlog, zeker vanaf de jaren 1960, toen hippies zich verdiepten in de leer van het hindoeïsme, werd karma bekend onder een breder publiek. Ook bij yoga en allerlei meditatietechnieken speelt het begrip karma tegenwoordig een rol.

Tarot in de praktijk is het gebruik van tarotkaarten

Tarot in de praktijk is het gebruik van tarotkaarten als een instrument voor persoonlijke ontwikkeling, zelfreflectie, en het verkrijgen van inzicht in verschillende aspecten van het leven. Hier zijn enkele manieren waarop tarot in de praktijk wordt toegepast:

Persoonlijke groei en zelfreflectie: Mensen gebruiken tarotkaarten om inzicht te krijgen in zichzelf, hun emoties, gedachten en gedragingen. Door tarotkaarten te gebruiken, kunnen ze diepere lagen van hun psyche verkennen en bewuster worden van hun sterke punten, zwaktes, angsten en verlangens.

Besluitvorming: Tarot wordt vaak gebruikt als een hulpmiddel bij het nemen van beslissingen. Mensen kunnen tarotkaarten raadplegen wanneer ze voor belangrijke keuzes staan of zich in een periode van twijfel bevinden. De kaarten kunnen helpen bij het verduidelijken van de situatie, het identificeren van mogelijke uitkomsten en het bieden van advies over de beste manier om verder te gaan.

Spirituele groei: Voor sommige mensen is tarot een spirituele praktijk die hen helpt om een dieper begrip te krijgen van het universum, het goddelijke of hun eigen spirituele pad. Tarotkaarten worden gebruikt als een middel voor spirituele begeleiding, het verkennen van spirituele thema’s en het ontwikkelen van intuïtie.

Creatieve exploratie: Tarot kan ook worden gebruikt als een bron van inspiratie voor creatieve projecten. Kunstenaars, schrijvers en andere creatieve mensen kunnen tarotkaarten gebruiken om nieuwe ideeën te genereren, verhalen te vertellen of kunstwerken te maken gebaseerd op de symboliek en thema’s van de kaarten.

Therapie en counseling: Sommige therapeuten en counselors integreren tarot in hun praktijk als een aanvullend hulpmiddel bij de behandeling van cliënten. Tarotkaarten kunnen worden gebruikt om gesprekken te stimuleren, diepere inzichten te verkrijgen en emotionele blokkades te identificeren.

Het is belangrijk op te merken dat tarot in de praktijk niet bedoeld is als een voorspellend instrument, maar eerder als een middel voor zelfreflectie, introspectie en persoonlijke groei. Het is een tool die kan worden aangepast aan de behoeften en overtuigingen van individuen, en die op verschillende manieren kan worden toegepast afhankelijk van de context.

Verhaaltje voor het slapen gaan – Norit en de tarot kaarten van zijn vrouw

Verhaaltje voor het slapen gaan – Norit en de tarot kaarten van zijn vrouw

Lang geleden, in een slaperig stadje aan de rand van een donker bos, woonde een man genaamd Norit. Norit was een zachtaardige ziel, met zijn grijzende haren en vriendelijke lach die echter zelden zijn lippen verliet sinds de dag dat zijn geliefde vrouw, Amara, hem had verlaten. Ze was niet gestorven, nee, maar op een dag, jaren geleden, was ze plotseling verdwenen. Niemand wist waarheen, en Norit had vruchteloos gezocht naar een spoor van haar.

Op een regenachtige middag, terwijl de druppels tegen de ramen tikten en de wind huilde als een verloren ziel, besloot Norit om de oude zolder van hun huis te verkennen. Het was een plek waar hij zelden kwam sinds Amara was verdwenen. Stoffige dozen vol herinneringen aan vervlogen tijden stonden opgestapeld, en in een hoekje, achter een vergeten kist, ontdekte Norit een verweerde houten doos.

Met trillende vingers opende hij de doos, die gevuld was met oude boeken, vergeelde brieven en een kaartspel dat hij herkende als Amara’s tarotdeck. Een golf van herinneringen overspoelde hem, terwijl hij de kaarten door zijn handen liet glijden. Deze kaarten waren ooit een bron van vreugde geweest voor hen beiden, en Amara had hem de geheimen van de tarot geleerd.

Met een zucht van melancholie besloot Norit om de kaarten te raadplegen, zoals Amara hem eens had geleerd. Hij schudde de kaarten en legde ze in een patroon op de stoffige zoldervloer. De kaarten onthulden een verhaal, een verhaal dat leek te resoneren met zijn eigen leven.

De eerste kaart die hij omdraaide, toonde een eenzame figuur die uitkeek over een mistig landschap. Het was alsof Amara hem wilde vertellen over zijn gevoel van verlies en eenzaamheid sinds zij was vertrokken. De tweede kaart onthulde een vurige zon, symbool van hoop en vernieuwing. Norit voelde een sprankje warmte in zijn hart, alsof Amara hem wilde aanmoedigen om verder te gaan.

Maar toen kwam de derde kaart, en Norit voelde zijn hart in zijn keel kloppen. Het was de kaart van de Dood, een kaart die vaak verkeerd begrepen werd. Voor Norit was het echter een herinnering aan de eeuwige cyclus van verandering, van het loslaten van het oude om ruimte te maken voor het nieuwe.

Met tranen in zijn ogen, besefte Norit dat Amara hem een boodschap stuurde vanaf de andere kant van de sluier. Ze wilde dat hij verder ging, dat hij het verleden losliet en openstond voor nieuwe mogelijkheden. Haar tarotdeck was geen toevallige vondst, maar een geschenk van liefde en leiding.

Met hernieuwde moed stond Norit op, zijn hart gevuld met de herinnering aan Amara’s liefde en de wijsheid van de tarot. Hij wist dat hij nooit helemaal alleen was, zolang hij haar in zijn hart droeg.

En zo begon Norit aan een nieuw hoofdstuk van zijn leven, geleid door de kaarten en de liefdevolle herinnering aan zijn overleden vrouw, Amara.

Tarot Kaart Legging Mijn Leven

 

Tarot Kaart Legging Mijn Leven

1. Dit ben ik in mijn leven ?
2. Dit wil ik een ander geven ?
3. Dit is mijn angst en laat mij beven ?
4. Dit wil ik nastreven ?
5. Dit zal ik gaan beleven ?
6. Dit zal de toekomst mij geven ?
7. Dit betekent veel in mijn leven ?

Kleine Arcana Tarot Kaarten de tweeën

In de Tarot bestaat de Kleine Arcana uit 56 kaarten, die zijn verdeeld over vier reeksen: Staven, Bekers, Zwaarden en Pentakels. Elk van deze pakken vertegenwoordigt een aspect van het menselijk leven en heeft kaarten genummerd van Aas tot Tien, plus vier Hofkaarten: Page, Ridder, Koningin, en Koning. Als je geïnteresseerd bent in de “vier twee kaarten” van de Kleine Arcana, dan hebben we het over de Twee van Staven, de Twee van Bekers, de Twee van Zwaarden, en de Twee van Pentakels. Laten we eens kijken naar wat elke kaart symboliseert, met de nadruk op gedrag en overtuigingen zoals Alex dat zou doen.

Twee van Staven

 • Symboliek: Deze kaart staat voor planning, toekomstige actie, en potentieel. Het gaat over het moment waarop je de wereld voor je ziet en overweegt welke richting je uit wilt gaan. In termen van gedrag en overtuigingen, suggereert de Twee van Staven dat je voor een keuze staat en de mogelijkheden overweegt die voor je liggen. Het is een oproep tot strategisch denken en visie.
 • Reflectie op Gedrag: Sta je op een kruispunt in je leven? Overweeg je een nieuwe richting in te slaan of een project te starten?

Twee van Bekers

 • Symboliek: Deze kaart vertegenwoordigt harmonie, partnerschap en emotionele uitwisseling. Het is een teken van verbinding en wederzijds begrip tussen twee mensen. De Twee van Bekers gaat over relaties en de diepe banden die we met anderen kunnen vormen.
 • Reflectie op Gedrag: Reflecteert op de kwaliteit van je relaties. Ben je open en eerlijk in je emotionele uitwisselingen? Waardeer je de harmonie in je persoonlijke relaties?

Twee van Zwaarden

 • Symboliek: De Twee van Zwaarden symboliseert een patstelling of besluiteloosheid. Dit kan wijzen op een innerlijk conflict of een situatie waarin je verscheurd wordt tussen twee keuzes. Deze kaart moedigt aan tot innerlijke reflectie om een beslissing te kunnen nemen.
 • Reflectie op Gedrag: Bevind je je momenteel in een situatie waar je moeilijk een beslissing kunt nemen? Zou het kunnen dat je niet alle informatie hebt of dat je bang bent voor de mogelijke uitkomsten?

Twee van Pentakels

 • Symboliek: Deze kaart gaat over balans, flexibiliteit en het beheer van meerdere prioriteiten. Het symboliseert het jongleren met verschillende aspecten van het leven en het vinden van evenwicht in het midden van verandering.
 • Reflectie op Gedrag: Hoe ga je om met verandering of meerdere taken tegelijk? Ben je in staat om flexibel te blijven en je aan te passen aan nieuwe omstandigheden?

Deze kaarten kunnen diepe inzichten bieden in je huidige situatie en gedrag. Reflecteer op de vragen die bij elke kaart worden gesteld en hoe deze kunnen corresponderen met je leven op dit moment.

Grote Arcana Tarot Kaart De Zegewagen


De Zegewagen is een fascinerende kaart uit de Grote Arcana van de tarot, die verschillende betekenissen en symboliek heeft. Hier is een interpretatie van deze kaart op B1-niveau:

De Zegewagen vertegenwoordigt vooruitgang, controle en wilskracht. Het beeld van een strijdwagen getrokken door twee tegengestelde krachten symboliseert het vermogen om tegenstrijdige krachten in evenwicht te brengen en vooruit te gaan in het leven.

Wanneer De Zegewagen verschijnt, suggereert dit dat je op het punt staat een reis te beginnen, zowel fysiek als mentaal. Het is een tijd waarin je vastberadenheid en zelfvertrouwen hebt om je doelen te bereiken, ondanks eventuele obstakels die je tegenkomt.

Deze kaart herinnert je eraan dat succes vaak komt door vastberadenheid, focus en doorzettingsvermogen. Het is belangrijk om je energie te richten op wat echt belangrijk voor je is en om vastbesloten vooruit te gaan, zelfs als je tegenslagen tegenkomt.

Op persoonlijk vlak kan De Zegewagen suggereren dat je de controle over je leven terugneemt en zelf de richting bepaalt die je wilt volgen. Het kan ook aangeven dat je een innerlijke strijd overwint of een periode van verandering doormaakt waarin je jezelf opnieuw uitvindt.

Kortom, De Zegewagen moedigt je aan om vastberadenheid en doorzettingsvermogen te tonen terwijl je vooruitgaat op je levenspad, wetende dat je de kracht hebt om obstakels te overwinnen en succes te behalen.